ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ

 

Τ.Θ. 1003 | Τ.Κ. 57001 | T. +30 2392 072 830 | F. +30 2392 072 831